Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty > Doplňky a vzorníky

Výroba břidlicové desky

Spolehlivé a hodnotné stoly jsou pouze s italskou břidlicí - kritérium pro znamenitost a kvalitu. Italská břidlice od "ITALARDESIA S.R.L." je nesrovnatelná ve své kvalitě a fyzikální charakteristice. Její pevnost, váha, elastičnost jsou bezpříkladné s jakýmkoliv známým kamenným výrobkem nebo umělou náhražkou. Proto naše břidlice pochází z nejlepších a nejspolehlivějších břidlicových dolů na světě. Její kvalitní výběr již v samém dole a zpracování na výrobní lince zajišťuje předpoklady pro výrobu kvalitního kulečníkového stolu. Italská břidlice je známá, přijatá a požadovaná po celém světě jako standard skvělosti pro povrch poolových, karambolových, snookerových a pyramidových stolů. Všechny mezinárodní kulečníkové soutěže se hrají pouze a výhradně na břidlicových deskách.

Co je pod zeleným plátnem?

Každý výrobce kulečníků považuje za samozřejmé, že bude mít břidlicovou desku s perfektní hrací plochou.
Pro zručné hráče je největší zábavou dobré hry pozorovat, jak se koule hladce kutálí v přímém směru přesně tam, kam měla jít.
Tento výsledek je dosažen použitím vysoce kvalitní břidlice jako hracího povrchu, jež je zpracována na nejmodernějších zařízeních, kde získá rovinatost a hladkost požadovanou nejrenomovanějšími výrobci kulečníkových stolů.
Z hlediska provedení a kvality dosud nebyla nalezena rovnocenná náhrada za břidlici.
Pochopitelně břidlicová deska sama nevyskočí ze skály seříznutá na požadované míry a uhlazená s šesti vyříznutými dírami pro koše. Teprve dlouhotrvajícím zpracováním se dosáhne požadované kvality a my se nyní pokusíme co nejpřesněji toto zpracování popsat.

Italská břidlice se těží z obrovských podzemních ložisek. Břidlicové žíly leží mezi dvěmi pískovcovými vrstvami – nazývanými „střecha“ a „podlaha“.
Těžba začíná vydolováním děr v kopci, na místě, kde se předpokládá výskyt břidlicové žíly. Tyto díry jsou vydolovány použitím výbušnin, dokud nejsou tak velké, aby tam mohly vjet těžební stroje. Na obrázku je vnitřní prostor jednoho z největších stále používaných těžebních dolů.

Břidlicová žíla se vyřezává z jednotlivých vrstev v blocích o různé velikosti dle požadavků výrobců kulečníků.

Speciální hydraulická řetězová pila vyřezává bloky z vrstev břidlice. Bloky jsou vyváženy velkým CAT nakladačem, aby byly naloženy na kamiony a převezeny do továren.

Břidlicové bloky musí být udržovány ve vlhku – obalením do plastové folie – po celou dobu než se dostanou k dalšímu zpracování. Chrání se před vyschnutím, protože jinak se stávají křehkými a jsou dále nepoužitelné. Břidlicové bloky jsou převezeny do továrny Italardesia s.r.l.

Zpracování a dokončení břidlice je proces o mnoha krocích. V prvním kroku se bloky umístí pod řezací stroj s řetězovými pilami. Každý stroj má 30 až 65 dlouhých pilových listů s diamantovými zuby, dle požadované tloušťky desek. Řeže bloky buď až 9 stop dlouhé a až 5 1 stopy široké, nebo dva menší bloky. Tloušťka desky je v této fázi o cca 1/8“ tlustší nežli požadovaná tloušťka dokončeného výrobku. Po prvním řezání jsou hrubé desky seřezávány do přesných velikostí na řezacím stroji řízeném počítači. Obě strany každé sady desek jsou řezány naráz dvojicí rotačních pil, aby se zajistil úplně rovný řez.

Oříznuté desky jsou nyní sestavovány dohromady do kompletní sady, aby se přesně vyvrtaly díry a západky pro šrouby pro celý stůl.

Břidlicové desky pro 3-dílné sady jsou automaticky provrtány v celkovém sestavení, aby se zajistila přesná pozice děr dle specifikací. Tento nový vrtací stroj řízený počítačem by projektován firmou ITALARDESIA. (patentován) Sada, kompletně připravená s západkami, dírami, otvory pro koše, je nyní pečlivě dobrušována, aby získala perfektně rovný a hladký povrch požadovaný pro hru. Zadní strana se brousí jako první.

Všechen 6 děr na koše je vyříznuto naráz dle specifikace každého zákazníka na stroji řízeném počítačem.

Nejdůležitějším krokem po dobroušení je konečný léčebný proces trvající několik dnů, dokud není břidlice úplně suchá. Před balením je břidlice dvakrát kontrolována a jen perfektně dokončený výrobek opouští továrnu. Nyní jsme u konce výrobního procesu. Svazky dokončených břidlicových sad jsou nakládány na kontejnery nebo kamiony a rozváženy po celém světě.

Pohled na vnitřní prostory závodu.

Fyzická data

koeficient prostupování/pronikání
                          0,230 %
koeficient kapilární absorbce
                                 0,109 %
bod zlomu při stlačení
                                           1,474 kg/cm²
bod zlomu po testu zmražením
                             1,276 kg/cm²
test zmražením
                                                   žádné poškození
nepřímý tahový bod zlomu – ohýbací napětí
            292 kg/cm²
šoková odolnost
                                                  přes 40 cm
linearní faktor tepelné roztažnosti
                          0,0055 mm/m°C
faktor opotřebení povrchu
                                    0,3900 mm/m°C
mikro-tvrdost dle Knoopova měřítka
                       85 Kg/mm²
ztráta váhy při styku s kyselinou sírovou
                0,06 %
modul normálové pružnosti
                                  620.000 kg/cm²
zřejmá specifická váha
                                          2800 kg/m³

Chemické složení

SiO2
    20,76 - 45,01 %
AL2O3
   1,55 - 18,82 %
CaO
     11,03 - 36,90 %
MgO
      0,25 - 1,99 %
Fe2O3
    0,66 - 9,18 %

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky